Etusivu Seura Liity jäseneksi Seminaarit Ajankohtaista Yhteystiedot linkit
Seura » Toiminta

Seuran näkyvin ja tärkein toimintamuoto on alusta asti ollut kaksi kertaa vuodessa, aina keväällä ja syksyllä, järjestettävät seminaarit. Seminaareihin osallistuminen on perinteisesti ollut ilmaista. Näiden tilaisuuksien avulla pystymme tehokkaasti edistämään ja kehittämään alan tutkimusta, käytäntöä sekä ajatusten ja kokemusten vaihtoa eri tahojen välillä. Seminaareissa käsitellään hyvin laaja-alaisesti ja poikkitieteellisesti eri aihealueita. Näitä ovat mm. materiaali- ja energiavirtatutkimus, elinkaariarviointi, ekotehokkuus, dematerialisaatio, ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu ja -kehitys, tuotelähtöinen ympäristöpolitiikka, laajennettu tuottajan vastuu, teollinen symbioosi ja teollisen ekologian puistot. Aihealue käsitetään laajasti ja siihen kuuluu näin myös kotitalouksien kulutus, koska tuotteen elinkaaren materiaali- ja energiavirrat eivät rajoitu tuotantoprosesseihin.

Seminaarit ovat menestyksekkäästi saattaneet yhteen alan asiantuntijoita ja muita aiheesta kiinnostuneita. Pyrkimyksenä on ollut järjestää seminaarit aina eri paikkakunnilla eri organisaatioissa ja kutsua avainpuheenvuoroja eri alustajilta. Kolmen vuoden aikana kuudessa seminaarissa on kuultu yhteensä 47 erilaista puolen tunnin pituista avainpuheenvuoroa pääosin eri alustajilta.
» Katso seminaarit

Seuralla on myös tiedottava sähköpostilista ja seuran rekisteröimisen myötä tiedotus ajankohtaisista alan tapahtumista tulee parantumaan. Seuran omat internet-sivut avattiin 14.7.2006 ja sen avulla tiedotus toimii entistä tehokkaammin. Lisäksi vuodesta 2007 alkaen seura tulee toimittamaan kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän uutislehtisen jäsenilleen. Uutislehtisen on tarkoitus palvella tutkijoita, opettajia, opiskelijoita, yrityksiä, viranomaisia ja kansalaisjärjestöjä. Seura pitää myös vuosittain hallituksen kokouksen, jossa mm. valitaan hallituksen jäsenet ja tehdään suunnitelmia seuraavalle vuodelle.


© 2015 Suomen teollisen ekologian seura ry
Tausta
Tavoite
Toiminta
Hallitus
Jäsenet