Etusivu Seura Liity jäseneksi Seminaarit Ajankohtaista Yhteystiedot linkit
Seura » Tausta

Suomen ympäristökeskuksen aloitteesta keväällä 2004 päätettiin perustaa vapaamuotoinen Suomen teollisen ekologian verkosto. Verkoston tarkoituksena oli toimia avoimena alan tutkijoiden ja asiantuntijoiden sekä muiden alasta kiinnostuneiden keskustelufoorumina ja esitellä alan hyviä käytäntöjä sekä tutkimuksen että käytännön näkökulmasta. Tavoitteena oli saattaa yhteen teollisen ekologian, materiaali- ja energiavirtatutkimuksen, elinkaarianalyysin ja ekotehokkuuden teemoista kiinnostuneita. Aluksi vapaamuotoisena foorumina toiminut verkosto rekisteröitiin yhdistykseksi 26.6.2006. Nimeksi vakiintui Suomen Teollisen Ekologian Seura ry. Tietääksemme seura on ensimmäinen kansallinen teollisen ekologian seura maailmassa.

Seuran järjestämät seminaarit ovat olleet toiminnan pääpiste ja niitä on pidetty seuraavasti:

1. Suomen ympäristökeskuksessa syksyllä 2003 järjestettiin teollisen ekologian verkostoitumistilaisuus. Tavoitteena oli lisätä teollisen ekologian aihepiiriin liittyvää tutkimusyhteistyötä ja tiedonvaihtoa eri tutkimuslaitosten, -hankkeiden, yritysten ja muiden tahojen välillä. Seminaarissa myös tunnusteltiin kiinnostusta perustaa Suomeen säännöllisesti kokoontuva teollisen ekologian foorumi ja ajatus sai alustavan hyväksynnän. Tulevaisuudessa foorumi voisi muodostaa perustan Suomen Teollisen Ekologian Seuralle, joka olisi rekisteröity yhdistys.

2. Ympäristöministeriössä keväällä 2004 järjestettiin toinen verkostoitumistilaisuus. Teemana oli ”Materiaalivirta- ja elinkaaritutkimuksen mahdollisuudet ja heikkoudet tuotannon ja kulutuksen ympäristönäkökohtien tarkasteluissa”. Lisäksi päätettiin Suomen teollisen ekologian foorumin perustamisesta.

3. Tilastokeskuksessa järjestettiin syksyllä 2004 Suomen teollisen ekologian foorumin seminaari aiheesta ”Ekotehokkuuden vahvuudet ja heikkoudet”.

4. Foorumi kokoontui Tampereen yliopistolla keväällä 2005, jolloin teemana oli ”Ekotehokkuuden yhteiskunnalliset ulottuvuudet”. Tässä seminaarissa hyväksyttiin julkisesti ja yhteisesti, että perustetaan Suomen Teollisen Ekologian Seura.

5. Oulun yliopistolla syksyllä 2005 seminaarin teemana oli ”Ekotehokkuus teollisuudessa”. Seminaari järjestettiin ensimmäistä kertaa kaksipäiväisenä.

6. Rantasalmella keväällä 2006 järjestettiin viimeisin seminaari (kaksipäiväinen), jolloin aiheena oli ”Ekoteollisuuspuistot ja teolliset symbioosit – Teollinen ekologia käytännössä”. Todettiin myös Suomen Teollisen Ekologian Seuran perustamisen tilanne.

Lisätietoa seminaareista ja esitykset löydät Seminaarit-sivulta.© 2015 Suomen teollisen ekologian seura ry

Tausta
Tavoite
Toiminta
Hallitus
Jäsenet